Nahoru
Dolu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Přemysl Loudín, IČO 137 34 571, se sídlem 17. listopadu 1452, 293 01 Mladá Boleslav pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.spoilercentrum.cz/

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Přemysl Loudín, se sídlem 17. listopadu 1452, identifikační číslo: 137 34 571, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.spoilercentrum.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu, kterou je povinen zaplatit dle dohodnutých podmínek. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu dnem splnění závazku, a to i v případě částečného plnění. Kupující zaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží . Zboží zůstává majetkem firmy Spoilercentrum až do úplného zaplacení fakturované částky včetně případných úroků z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení. Převzetím zboží odběratel potvrzuje, že souhlasí s uvedenými ustanoveními.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodací podmínky

Prodávající dodá kupujícímu zboží během dohodnuté lhůty .Při přebírání zásilky musí kupující nebo jeho pověřený zástupce potvrdit převzetí zboží uvedením svého jména a podpisem. Rozvoz zboží pro nás ve většině případů zajišťuje kurýrní služba GLS - www.gls-czech.com 
Prodávající dle dohody s kupujícím zajistí dodávku zboží na sjednané místo určení. Při převzetí zásilky zboží doporučujeme zkontrolovat kompletnost zásilky nebo její případné mechanické poškození. Pokud bude zboží poškozené přepravou, je nutné sepsat škodový protokol s kurýrem přepravní služby. Pokud bude zásilka nekompletní nebo obsahuje jiné, než objednané zboží, kontaktujte nás.

Dodací lhůty / Změna objednávky / Storno objednávky / Nevyzvednuté objednávky

Pokud je zboží skladem, doručení je do 24-48 hodin od přijeté objednávky. V ostatních případech zboží doručujeme do jednoho týdne až 10 dní. Pokud by měla být dodací doba delší, budeme Vás informovat.

Pokud chcete provést jakoukoliv změnu ve Vaší objednávce - přidat nebo naopak odebrat zboží, změnit způsob / termín doručení nebo objednávku stornovat učiňte tak výhradně emailem na adresu: objednavky@spoilercentrum.cz Storno objednávky může být provedeno nejdéle do 48h od objednání a to výhradně písemným způsobem na výše uvedenou emailovou adresu.

Každá objednávka učiněná přes náš e-obchod je závazná a v případě nevyzvednutí, či neodebrání zboží budeme vyžadovat náhradu za náklady spojené s dopravou zboží / manipulační poplatek. Náhrada škody se stanoví dle typu objednaného zboží. Neuhrazené pohledávky budou postoupeny společnosti vymáhající pohledávky, dlužníci zvěřejněni v centrálním registru dlužníků ( www.centralniregistrdluzniku.cz/ )

 

Vlastnická práva ke zboží a odpovědnost za vady

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením sjednané kupní ceny. V případě, že kupující má vůči prodávajícímu finanční závazky z předchozích kupních smluv, je podmínkou přechodu vlastnických práv ke zboží dle této kupní smlouvy řádné vyrovnání i všech předchozích finančních závazků.
Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splnění všech nároků, které vyplývají z kupní smlouvy vůči kupujícímu. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn zakázat kupujícímu užívání předmětu dodávky a má právo na jeho navrácení.
V případě, že je kupující ve zpoždění s plněním svých závazků vůči prodávajícímu, nesmí kupující s tímto zbožím disponovat (zboží prodat, převést na třetí osobu, zastavit apod.).

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců na dodané zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací.

Informace o zboží

všechny díly určené k vnějšímu stylingu vozu (laminátové / plastové nárazníky, křídla, stříšky, spoilery, mračítka, prahy atd.) je NUTNÉ před lakováním nejdříve dopasovat na voze.

pokud u výrobků není uvedeno s atestem/TUV/homologace jsou tyto výrobky bez atestu

Reklamace

Reklamaci na zboží v záruční době uplatní kupující u prodávajícího jakýmkoliv způsobem - písemně, telefonicky, emailem, faxem, osobní návštěvou. (pokud nám budete reklamované zboží zasílat poštu či přepravní společností - nezasílejte na dobírku, zboží nebude převzato !!!) Na základě popisu závady a případné telefonické konzultace rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace. Místem řešení reklamace je sídlo prodávajícího. V případě, že kupující bude požadovat řešení reklamace formou opravy, má prodávající právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce. Prodávající se zavazuje vyřešit veškeré reklamace do 30-ti dnů, pokud se však jedná o řešení s zahraničními dodavateli / výrobci, může být tato lhůta i delší.  V případě zjištění rozporu s kupní smlouvou, informujte nás o této skutečnosti co nejdříve - kontakt

Odstoupení od smlouvy do 14dnů

spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Celková hodnota zboží včetně přepravného či balného bude následně spotřebiteli vrácena poštovní poukázkou či bankovním převodem / hotově (při osobním doručení). Toto platí pouze pro nepoužité či jinak nepoškozené zboží vrácené ve 14denní lhůtě. Zboží prosím zašlete, či jiným způsobem dopravte na adresu naší provozovny. Zboží nezasílejte na dobírku - nebude převzato. Po obdržení a kontrole zboží Vám vrátíme odpovídající částku.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů není možno uplatnit v následujících případech:

- objednání zboží na zakázku (např. lakování dílů, úprava dílů, výroba barevných autokoberců, výfuků...apod.)

- zboží jakkoliv upravené na přání zákazníka

- pro objednávky pro obchodní či podnikatelskou činnost, čímž se rozumí uvedení IČO na faktuře

Závěrečná ustanovení a ostatní ujednání

Fakturované zboží lze v případě nutnosti bezplatně vyměnit za jiný titul v téže hodnotě.
Tyto všeobecné platební, dodací a záruční podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Odesláním objednávky na našem e-obchodě souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

Poštovné a balné

Přepravní služba GLS - 130,- Kč

Česká pošta - balík do ruky - 140,- Kč

Pro objemné zásilky (většinou nárazníky) je možno využít pouze služeb České pošty. Nárazníky, spoilery a jiné objemné produkty je nutné balit do pevných kartonových krabic. Jedině tak můžeme téměř s jistotou předejít mechanickému poškození během přepravy. Kartonová krabice je účtována Kč 140 s DPH.

Doručení na Slovensko

Zasíláme běžně i na Slovensko.  Cena přepravného je 290 CZK. Pro doručení na Slovensko využíváme služeb České / Slovenské pošty (pro objemné zásilky - nárazníky) případně kurýrní služby UPS. Platba je na dobírku v EUR, případně platba předem převodem na náš účet. Nárazníky, spoilery a jiné objemné produkty je nutné balit do pevných kartonových krabic. Jedině tak můžeme téměř s jistotou předejít mechanickému poškození během přepravy. Kartonová krabice je účtována Kč 140 s DPH.

Ochrana osobních údajů

Veškerá Vaše osobní data, která nám poskytnete v rámci objednání zboží na našich internetových stránkách www.spoilercentrum.cz nebudou poskytnuta třetím osobám ani nebudou zneužita pro marketingové účely. Vyjímkou jsou přepravní společnosti, kde je poskytnutí těchto údajů nezbytné pro doručení zboží klientovi. Změna, blokování či likvidace údajů je možné po přihlášení do účtu zákazníka, případně na základě písemné či telefonické žádosti zákazníka. Veškeré informace poskytnuté od návštěvníků našich stránek jsou uchovávány v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Spoilery, prahy, nárazníky - montáž / atesty

Návod k montáži laminátových, plastových i jiných dílů:

  •  výrobek usaďte nanečisto na své místo a označte si jeho správnou polohu
  • zkontrolujte, zda výrobek přesně pasuje na Váš vůz – veškeré úpravy (dobroušení, začištění atd) musí být provedeny před lakováním - na již nalakované díly se nevztahuje reklamace !!
  • v některých případech je nutné zboží nejdříve dopasovat na vozidle
  • lepené plochy musí být odmaštěné a zdrsněné jemným smirkovým papírem. (při lepení na sklo doporučujeme lepené plochy natřít primerem)
  • naneste vrstvu lepidla, cca 5mm silnou, lepidlo nenanášejte až do krajů výrobku
  • díl s lepidlem usaďte na předem označené místo a přitlačte
  • přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem
  • konečnou polohu dílu zafixujte lepící páskou
  • doba schnutí PUR lepidla je 6hodin při nejméně 18°C – během schnutí lepidla nesmí být díl vystaven přímému slunečnímu svitu
  • nasledujících 48h nepoužívejte myčku

Montáž je u některých výrobků jednoduchá, u některých naopak složitá a vyžaduje práci odborníka či zásah do vozidla. Pokud se na to z jakéhokoliv důvodu necítíte, doporučujeme svěřit montáž odbornému servisu. Na reklamace spojené s neodbornou montáží nemůže být brán zřetel.

Pokud u výrobku není výslovně uvedeno, tyto díly jsou bez atestu 8SD / TUV a nejsou tedy schváleny pro silniční provoz v ČR. (určeno pouze pro sportovní, výstavní a jiné účely) Prodejce tudíž neakceptuje žádné reklamace spojené s touto skutečností.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

AKTUALITY
15.2.2018
Italský výrobce Misutonida reaguje jako vždy velmi rychle a v nabídce je již komplet sada nerez rámů pro nový Mercedes X Class. Všechny rámy jsou též v nabídce v černém provedení - práškově lakováno a za stejnou cenu !Komplet rámy pro nový Mercedes X Class
RYCHLÝ KONTAKT
Neváhejte nás kontaktovat
Tel.: 602 719 290
PŘIHLÁŠENÍ
Nemáte ještě svůj účet?
Zaregistrujte se ještě dnes. Novinky, aktuality, akční ceny a další výhody získáte s účtem na tomto e-shopu.
The Most Challenge